Nauwelijks nieuwbouw van seniorenwoningen

De komst van extra woningen voor ouderen is belangrijk en niet alleen omdat Nederland vergrijst. Als senioren verhuizen, laten ze een ander huis achter dat beschikbaar komt voor de kopersmarkt. Op deze manier komt een keten van verhuizingen tot stand, wat het enorme tekort op de woningmarkt een beetje kan verminderen. ABN Amro onderzocht de ontwikkelingen en constateert dat er dit jaar 2.800 woningen bijkomen die bedoeld zijn voor senioren. Volgend jaar en het jaar erna zijn dat er naar verwachting per jaar ongeveer evenveel.