Spaarrekening levert meer op dan spaardeposito

De oorzaak daarvan ligt onder mkeer in de maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft haar rente sinds juli 2022 stapsgewijs verhoogd tot 4 procent in een poging om de inflatie terug te brengen. En omdat banken de rente op hun spaarrekeningen afleiden van de ECB-rente, steeg de spaarrente de afgelopen jaren mee. 
Terwijl de rente op de spaarrekening dus vooralsnog hoog blijft, lopen met name de rentes op langlopende spaardeposito’s sinds het begin 2024 terug. Zo staat de rente over een spaardeposito van vijf jaar momenteel op 3,50 procent, aldu Geld.nl. Omdat de inflatie op dit moment is teruggebracht naar een acceptabel niveau, voorspelt de site dat de ECB de rente bij haar volgende rentebesluit in juni op 4 procent houdt of zelfs wat terugbrengt. Volgens de Vries zou dit betekenen dat de rente op spaarrekeningen voor nu stabiel blijft, maar later dit jaar kan zakken. Voor de rente op de spaardeposito’s geldt een vergelijkbare verwachting.