Zorguitgaven blijven stijgen

In de Miljoenennota wordt ervan uitgegaan dat de zorgpremie voor de basisverzekering in 2022 met 31 euro stijgt, wat neerkomt op ruim 2,50 euro per maand. Maar het kabinet gaat niet over de zorgpremies, dat zijn de zorgverzekeraars. Voor 12 november maken de zorgverzekeraars de nieuwe zorgpremies bekend, ook die van de aanvullende verzekeringen. U kunt dan weer overstappen naar een ander zorgverzekeraar of de zorgverzekering die u heeft, aanpassen.

Het eigen risico blijft ook in 2022 staan op 385 euro. U kunt het eigen risico vrijwillig verhogen naar 885 euro. U krijgt dan een korting op de zorgverzekeringspremie. Wel moet u voldoende financiële reserve hebben om dat hoge eigen risico te kunnen betalen. In 2022 is de maximale zorgtoeslag voor een persoon 1.323 euro. Dat is 3 euro per maand meer dan nu. Voor een gezin gaat de maximale zorgtoeslag naar 2.527 euro. Dat is bijna 3,35 euro per maand meer.