Hoe verzekert u het ziekteverzuim?

Als uw werknemer ziek wordt, betaalt u twee jaar lang minimaal 70% van zijn loon. Een verzuimverzekering dekt die kosten voor loondoorbetaling. Maar verzekeraars hanteren daarbij wel een eigen risico. U kunt dan kiezen uit een conventionele verzuimverzekering waarbij u gedurende een aantal ziektedagen de loonkosten zelf betaalt. De verzekering gaat daarna uitkeren. Of u kiest de stop loss verzuimverzekering. In dat geval komt een bepaald bedrag aan loondoorbetaling voor uw rekening. Is dat bedrag bereikt, dan neemt de verzekering de betalingsplicht van u over.

Welke kosten verzekeren?
Dat is niet de enige keuze die u heeft, er valt meer op maat in te vullen. Want hoeveel dagen of welk bedrag aan loonkosten wilt u zelf doorbetalen? En in uw cao staat hoeveel procent van het loon u moet doorbetalen, maar wilt u dat de verzekeraar het hele bedrag uitkeert, of betaalt u zelf nog een deel? Naast de loondoorbetaling maakt u kosten voor het werven en uitbetalen van een vervangende arbeidskracht. Wilt u die werkgeverslasten in de verzuimverzekering meeverzekeren? Dit zijn allemaal keuzes die u met ons kunt bespreken.

Eigenrisicodrager
Verder betaalt u een verplichte premie voor (ex)medewerkers zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst die bij ziekte nog recht hebben op een Ziektewetuitkering. Ook als ze niet meer bij u werken. U kunt voor deze groep eigenrisicodrager worden. In dat geval betaalt u zelf hun uitkeringen en zorgt u ook zelf voor de verzuimbegeleiding en re-integratie. Het voordeel van eigenrisicodrager zijn, is dat u een lagere verplichte verzekeringspremie betaalt. Maar u kunt onverwacht ook met hoge kosten te maken krijgen. U kunt wel sturen op die kosten omdat u het hele proces van ziekte en re-integreren zelf in de hand hebt.

Mkb verzuim ontzorgverzekering
Het is de bedoeling dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk herstelt en weer aan het werk gaat. U én uw werknemer moeten er alles aan doen om dat te bereiken. Voor de begeleiding en re-integratie kunt u een losse arbodienst inschakelen. Maar u kunt ook kiezen voor de mkb verzuim ontzorgverzekering. Dit is een heel geschikte verzekering voor kleine werkgevers die graag ontzorgd willen worden. De loondoorbetaling is verzekerd en de verzekeraar helpt u bij uw verplichtingen en taken rond re-integratie. Als u de adviezen van de verzekeraar opvolgt, komt bovendien een eventuele loonsanctie niet voor uw rekening.

Gesprek over oplossingen
We bespreken graag met u hoe u het ziekteverzuim het beste verzekert. Hoe ziet de huidige regeling eruit en zijn er verbetering mogelijk? Kunt u voordeliger uit zijn? En zou een mkb verzuim ontzorgverzekering iets voor u?