Bankspaarhypotheek afbeelding

Bankspaarhypotheek

Met een bankspaarhypotheek lost u gedurende de looptijd niets af, u betaalt alleen rente. Daarnaast legt u maandelijks een bedrag in op een zogenaamde Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Zo bouwt u een kapitaal op om aan het eind van de looptijd uw hypotheek in één keer af te lossen.

Andere kenmerken bankspaarhypotheek

  • Als u overlijdt wordt het saldo van uw bankspaarrekening uitgekeerd aan uw nabestaanden.
  • De rente die u ontvangt over de spaarinleg is even hoog als uw hypotheekrente.
  • De uitkering die u aan het eind van de looptijd ontvangt, is belastingvrij.

Voordelen bankspaarhypotheek

  • Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als uw hypotheek is afgesloten vóór 1 januari 2013).
  • U spaart belastingvrij.
  • U weet zeker dat u de hypotheek aan het eind van de looptijd kunt aflossen.
  • Uw maandelijkse lasten zijn minder gevoelig voor rentewijzigingen, omdat de spaarrente gekoppeld is aan de hypotheekrente.

Nadeel bankspaarhypotheek

  • U bent gebonden aan fiscale regels, waardoor u minder flexibel bent.

Deze hypotheekvorm is niet geschikt voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Sinds 2013 mag u namelijk de hypotheekrente alleen aftrekken als u binnen 30 jaar de hypotheek stapsgewijs aflost. Dat is bij de bankspaarhypotheek niet het geval. Als uw bankspaarhypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013, mag u de hypotheekrente wel aftrekken.

Gerelateerde pagina’s