Maandlasten afbeelding

Maandlasten

Wat u in totaal aan hypotheeklasten kwijt bent, hangt af van wat u aan rente en aflossing betaalt. Of als u een hypotheek heeft van voor 2013 eventueel ook van de  spaar- of beleggingspremie. Toch is dat maar een deel van het verhaal. Uw eigen woning is namelijk ook van invloed op uw belastingen. Waar moet u rekening mee houden?

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrente die u betaalt, mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen als u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Dat is onder meer dat u de hypotheek in 30 jaar stapsgewijs helemaal aflost. 

Door de hypotheekrenteaftrek betaalt u minder inkomstenbelasting, een voordeel dat kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Wat u aan rente en aflossing (of eventueel spaar- of beleggingspremie) betaalt, noemen we de bruto maandlasten. Trekt u van dat bedrag uw belastingvoordeel af, dan heeft u de netto maandlasten.

Het maximale percentage waartegen u in 2024 de hypotheekrente mag aftrekken is 36,97%. Voor inkomens tot 75.518 maakt dat geen verschil. Verdient u meer, dan profiteert u minder van de hypotheekrenteaftrek.

Eigenwoningforfait

De Belastingdienst beschouwt uw woning als een bron van inkomsten. Daarom moet u een bepaald bedrag bij uw inkomen optellen, het zogenaamde eigenwoningforfait. Over dat bedrag betaalt u belasting. De hoogte van de bijtelling is meestal 0,35% van de WOZ-waarde (2024).

Als u de hypotheek heeft afgelost, geldt voor u de Wet Hillen. Het eigenwoningforfait vervalt dan. Sinds 1 januari 2019 wordt Wet Hillen echter over een periode van 30 jaar afgebouwd. Met een afgeloste hypotheek betaalt u dus geleidelijk aan steeds iets meer belasting over uw woning.

Gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Uw gemeente stelt ieder jaar opnieuw vast wat de WOZ-waarde van uw woning is. Deze WOZ-waarde is de grondslag voor gemeentelijke belastingen als onroerendzaakbelasting, rioolrecht en reinigingsrecht. Naast deze gemeentelijke belastingen betaalt u nog waterschapslasten. Ook die zijn gekoppeld aan de WOZ-waarde.

Gerelateerde pagina’s