Hoeveel lenen afbeelding

Hoeveel lenen

Hoeveel kunt u lenen?

Voordat u een huis zoekt, zult u willen weten hoeveel u kunt lenen. U kunt dat uitrekenen met allerlei rekenmodules op het internet, maar daaraan kunt u geen rechten ontlenen. Voor een serieuze en realistische berekening kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Bij het bepalen van uw hypotheekbedrag spelen verschillende factoren een rol:

Uw inkomen

Met uw salaris moet u uw hypotheeklasten kunnen betalen, ook op de langere termijn. Uw inkomen is dus bepalend als het gaat om de hoogte van het hypotheekbedrag. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) stelt ieder jaar de financieringslastpercentages vast: het percentage van het bruto inkomen dat geldt als maximum bruto hypotheeklast. Is het aannemelijk dat uw inkomen nog flink zal stijgen, dan mag een geldverstrekker daar rekening mee houden.

Koopt u een woning samen met uw partner die ook een inkomen heeft? Dan zal de hypotheekverstrekker beide inkomens mee laten wegen. Bij de berekening telt tegenwoordig ook het tweede inkomen voor 100% mee.

Bent u single en heeft u een modaal inkomen? Dan is slechts een klein deel van de woningen voor u bereikbaar. Daarom mag een alleenstaande met een jaarinkomen van minimaal 28.000 euro nu 16.000 euro meer lenen dan tweeverdieners met een vergelijkbaar inkomen. De extra leenruimte is onafhankelijk van leeftijd of andere factoren. 

De waarde van uw woning

De waarde van uw woning wordt vastgelegd in een taxatierapport. De maximale hypotheek mag niet hoger zijn dan deze taxatiewaarde. Bent u van plan meer neer te leggen voor de woning, dan moet u dat extra bedrag zelf betalen.

Hogere hypotheek voor energiezuinig huis

Als u een huis koopt met een hoog energielabel, bent u minder kwijt bent aan energiekosten. U heeft dan meer ruimte om hypotheeklasten te betalen. Daarom mag u in dat geval een hogere hypotheek afsluiten. Het extra bedrag dat u kunt lenen, loopt van 5.000 euro bij een woning met label C of D tot 50.000 euro bij label A++++ met garantie.

Koopt u een woning met een laag energielabel, dan bent u juist veel kwijt aan energiekosten. U mag dan extra geld lenen om de woning te verduurzamen. Dat extra bedrag moet u besteden aan (een van de) maatregelen uit een speciale lijst waardoor de woning energiezuiniger wordt. Denk aan een HR-ketel, spouwmuur-, dak- of vloerisolatie, HR++ beglazing en/of zonnecellen. 

De mogelijkheid om een hogere hypotheek af te sluiten als u de koopwoning gaat verduurzamen bestond al, maar is per 1 januari 2024 aangepast. Voorheen was het extra bedrag niet hoger dan 9.000 euro. Nu hangt het extra leenbedrag af van het energielabel. Omdat er bij EFG-woningen meer maatregelen nodig zijn, kunt u voor verduurzaming van deze woningen 20.000 euro extra lenen.       

Bijkomende kosten

Bij de aanschaf van uw woning moet u rekening houden met bijkomende kosten zoals notariskosten, makelaarskosten, overdrachtsbelasting en kosten voor hypotheekadvies. Deze bijkomende kosten bedragen 5 à 6 procent van de koopsom. Deze kosten kunt u niet met de hypotheek financieren en moet u dus zelf betalen.

Huizenkopers tussen 18 en 35 jaar zijn vrijgesteld van de overdrachtsbelasting als zij een huis kopen onder 510.000 euro. Koopt u samen een woning en is één van u 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar? Dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn/haar deel 2% belasting. De ander betaalt over zijn/haar deel geen belasting. 

Het gaat om een eenmalige vrijstelling. U kunt er dus later niet nogmaals gebruik van maken.

De hypotheekrente

Hoe lager de hypotheekrente, hoe lager uw woonlasten. U kunt met een lage hypotheekrente daarom vaak een hogere hypotheek krijgen. Als u een hypotheek heeft met Nationale Hypotheek Garantie profiteert u vaak van een gunstigere rente.

Uw schulden

Een hypotheekverstrekker zal altijd nagaan of u schulden heeft. Daarvoor wordt het Bureau Kredietregistratie (BKR) geraadpleegd. Daar staan uw persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, de creditcard, aankopen op afbetaling, de mogelijkheid tot rood staan en langere betalingsachterstanden op de hypotheek geregistreerd. De registratie geldt al voor kredieten vanaf 250 euro met een looptijd van minstens een maand. Ook als in uw smartphoneabonnement kosten zitten voor de aanschaf van het toestel of als u privé een auto leaset, wordt dat als krediet gezien. Dat wordt geregistreerd bij het BKR.

Een registratie bij het BKR kan van invloed zijn als u een lening of een hypotheek wilt afsluiten, omdat het hypotheekbedrag dan lager uit kan vallen. Als u betalingsproblemen heeft (gehad) met een lening, heeft u misschien een negatieve BKR-registratie. In dat geval kunt u bij veel hypotheekverstrekkers geen hypotheek krijgen.

Studieschuld

Een hypotheekverstrekker wil ook weten of u een studieschuld heeft. Daarbij was altijd het oorspronkelijke bedrag aan studieschuld bepalend voor de vraag hoe hoog uw hypotheek mag zijn, ook als u al een deel van die schuld had afgelost. Sinds 1 januari 2024 moeten hypotheekverstrekkers de studielening anders laten meewegen bij het berekenen van de maximale hypotheek. Er wordt nu gekeken naar het bedrag dat u iedere maand aan DUO betaalt voor het aflossen van uw studieschuld. Lost u extra af, dan dalen die termijnen. Heeft u een studieschuld en wilt u een hypotheek aanvragen? Dan kunt u een hogere hypotheek krijgen als u die schuld extra heeft afgelost.

Reservefonds Vereniging van Eigenaren

Als u een appartement koopt, wordt u verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze VvE moet een reservefonds hebben voor collectieve kosten, bijvoorbeeld voor onderhoud aan het gebouw. Is het reservefonds leeg en is er ook geen onderhoudsplan, dan kan dat betekenen dat de maximale hypotheek lager uitvalt.

Gerelateerde pagina’s